Пожељно је знати да све што се ради, поготово у ентеријеру, ради се по начину на који се некада и то давно радило. Било да је у питању позлатарство у листовима, разне патине, зидно или штафелајно сликарство или ентеријери разних епоха, то се чува, и мали број уметника у Европи зна ту тајну рукоделања. 

Зато поново топла препорука за топло срце и топао дом.